Florin Codrea – Simbolismul sacramental în Evanghelia după Ioan,

Editura Eikon, Bucureşti, 2015

Vă propunem, în continuare, o apariţie editorială de excepţie, reprezentată de cartea ce reuneşte, între coperţile sale, mai mulţi ani de muncă asiduă, depusă de către Pr. Dr. Florin Codrea (Parohia „Buna Vestire” din Baia Mare) pe parcursul elaborării tezei sale de doctorat, realizată sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană (preot şi cadru didactic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, din Cluj-Napoca).

Luând în discuţie un text evanghelic bogat în simbolism, obiectivul acestei teze îl constituie „identificarea şi analiza elementelor simbolice din « semnele » Evangheliei după Ioan [...], în corelaţie cu dimensiunea sacramentală a mesajului lor”, după cum precizează coordonatorul lucrării amintite.

„Semnele” la care se face referire sunt: Cana şi Nicodim, Apa Vie şi Samarineanca, Vitezda, Umblarea pe apă şi Pâinea Vieţii, Orbul din naştere, Învierea lui Lazăr, văzute ca simboluri care confirmă o nouă ordine a realităţii – una de natură sacramentală.

„Abordarea din perspectivă exegetică a întregii problematici, îngemănată cu sublinierea dimensiunii teologic-sacramentale a textelor analizate, constituie o notă de originalitate remarcabilă a metodei de lucru a autorului cărţii, ceea ce oferă acesteia şi „plus”-ul de valoare ştiinţifică.” – conchide Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană în descrierea pe care o face publicaţiei „Simbolismul sacramental în Evanghelia după Ioan”, semnate de Părintele Dr. Florin Codrea.

Daniela Onţ