Obiective

Asociaţia Filantropică cultural-creştină "Martyria" are ca obiective:

  • Construirea unui complex social care să includă camere pentru cazare şi cabinete medicale pentru persoanele fără locuinţă, cele cu deficienţe, victime ale catastrofelor, femei abuzate şi întreţinerea acestui complex;
  • Asocierea cu alte persoane juridice sau fizice în vederea construirii şi întreţinerii complexului social;
  • Colaborarea cu alte asociaţii  sau  organizaţii  pentru protecţia categoriilor sociale defavorizate menţionate anterior în vederea realizării scopului Asociaţiei;
  • Desfâşurarea de activităţi specifice îngrijirii categoriilor sociale defavorizate: asigurarea de hrană, îmbrăcăminte, asistenţă medicală, asistenţă spirituală etc.