Asociaţia Filantropică Cultural - Creştină MARTYRIA

Ca orice organism viu, o comunitate umană are, pe lângă dinamica existenţei imediate, atributul coagulării şi al unităţii de lucrare şi acţiune.Orice rană se vindecă într-un organism bine structurat prin aportul de elemente nutritive pe care întregul organism îl are atunci când simte nevoia lui. O comunitate creştină bine conturată se defineşte prin disponibilitatea şi dorinţa membrilor ei de a sprijini, de a ajuta pe oricare din cei care se află în situaţie limită sau fără perspective concrete în a-şi asigura traiul zilnic. 

Biserica, întemeiată virtual pe Cruce de către Mântuitorul Iisus Hristos, s-a "coagulat" prin sângele Lui devenind astfel un organism viu, Trupul mistic al lui Hristos Care este şi Capul său, în timp ce noi, toţi cei botezaţi în numele Sfintei Treimi suntem mădularele Lui în parte, fiecare cu virtuţile, dar şi cu neajnsurile sale, cu talanţii, dar şi cu neîmplinirile sale, cu visele, dar şi cu neputinţele sale. Dar împreuna lucrare a unui astfel de "trup" face ca fiecare mădular în parte prin lucrarea şi ajutorul celorlalţi să se ridice dacă este căzut, să se facă sănătos dacă este bolnav, să se bucure, chiar dacă l-a cuprins tristeţea, să nu rămână singur, chiar dacă aparent nu găseşte pe nimeni în jurul său, "Că după cum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au aceeaşi lucrare, tot aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos, şi fiecare ne suntem mădulare unii altora, având însă daruri felurite, după harul ce ni s-a dat: profeţie?: după măsura credinţei; slujbă?: slujind; învăţătură?:

învăţând; mângâiere?: mângâind; cel ce dăruieşte, întru mărinimie; cel ce stă înfrunte, întru râvnă; cel ce miluieşte, cu voie bună să o facă. "(Rom. 12,4-8).

Întemeiată de Hristos, Biserica nu are doar componenta de a-şi „asista" deteşat membrii, ci, poate cel mai important, ea a fost întemeiată pentru a-i descoperi omului pe lângă latura sa verticală, transcendentă, şi latura sa orizontală, imediată, revelându-i astfel dimensiunea sa jertfelnică, plină de daruri primite, dar şi de chemare spre a dărui. De altfel poate niciodată n-ar fi prea târziu să conştientizăm că putem vorbi de relaţia noastră cu divinitatea doar prin intermediul omului asemenea nouă căruia suntem chemaţi să-i întindem o mână de ajutor atunci când vedem sau ştim că are nevoie de ea, altfel sentimentul nostru că am avea o legătură „specială", în propria intimitate, cu Dumnezeu, este o iluzorie pretenţie: "Dacă cineva zice:îl iubesc pe Dumnezeu!, dar pe fratele său îl urăşte, mincinos este. Pentru că cel ce nu-şi iubeşte fratele pe care-l vede, nu-l poate iubi pe Dumnezeu pe Care nu-L vede. Şi aceasta poruncă o avem de la El: cel care îl iubeşte pe Dumnezeu, să-l iubeascăşi pe aproapele său." (I In.4,20-21). Deci, prin ajutorul nostru vom reuşi să vedem în anonimul de lângă noi, zâmbindu-ne chipul lui Hristos. Fratele nostru, omul asemenea nouă care are nevoie de ajutorul nostru este, fără îndoială, modul lui Iisus Hristos de a umbla incognito prin lume:"Adevăr vă spun, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti foarte mici fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut. "(Mt.25,40).

De la debutul fiinţării sale, Biserica şi-a dezvoltat dimensiunea ei social-culturală, lucru explicit expus şi în foarte multe din paginile Sfintei Scripturi care descriu modul în care Sfinţii Apostoli făceau colecte şi ajutau pe toţi cei aflaţi în suferinţe şi nevoi (a se vedea de exemplu F.Ap.4, 34-35). Important este de reţinut faptul că încă din vremea Sfinţilor Apostoli şi a primelor comunităţi creştine, cel ajutat într-o formă sau alta era conştientizat de faptul că este ajutat în numele lui Hristos, astfel încât gestul celui care ajuta, dar şi bucuria celui care era miluit căpătau sensul şi conotaţiile veşniciei şi a prezenţei divine în şi prin ei. Dincolo de faptele meritorii -care au valoarea lor socială şi etică -filantropia (iubirea de om, în sensul etimologic exact) fără îmbrăcămintea ei de har şi divinitate rămâne, din nefericire, în parametrii perenităţii şi ai uitării. Compasiunea, în sensul ei cel mai profund creştin, înseamnă mai întâi de toate împreună-pătimire din reala iubire faţă de om şi depăşeşte pentru creştinul autentic ideea unui sentiment doar verbalizat din complezenţă sau bun-simţ, lucru, de altfel, demn de toată preţuirea şi respectul, dar doar în limitele pe care el însuşi le circumscrie. Dacă dorim un model demn de urmat pe o cale bătătorită a cărei destinaţie este veşnicia avem exemplul Celui Căruia ne închinăm, Hristos Dumnezeu, Care Şi-a arătat compătimirea divină nu detaşat, nu de complezenţă, ci autentic, real, direct facându-Se Om asemenea nouă, ceea ce înseamnă că pentru a fi, la rându-ne, dumnezei prin har, pentru a fi mântuiţi nu putem
eluda, sub nici o formă, responsabilitatea şi bucuria de a fi oameni pentru şi cu cei de lângă noi.

Slujirea aproapelui este, poate paradoxal, modul de a ne înălţa pe noi înşine. Nu doar dispus să slujească, ci aplecat cu smerenie dumnezeiască la picioarele Apostolilor Săi, Hristos dă măsura adevăratei mărturisiri de credinţă şi a dragostei pentru cel pe care l-a zidit ca împlinire, coroană a creaţiei, omul. Pentru a rămâne demn de statutul său de stăpân a toate câte sunt pe pământ, omul nu trebuie decât să slujescă apoapelui şi astfel va sluji şi îl va mărturisi pe Dumnezeu.

Aceasta este structura şi mobilul colaborării pe care Parohia Ortodoxă, "Buna Vestire" a deschis-o cu Asociaţia filantropică  cultural-creştină MARTYRIA înfiinţată la începutul anului 2008 şi care are un număr de 70 membri. Nu ne propunem altceva decât să încercăm să ne aducem unii altora o undă din bucuria de a fi împreună a celor ce pot şi vor să dăruiască cu cei ce vor şi înţeleg să primească.
Asociaţia are în permanenţă porţile deschise pentru toţi cei care pot să ajute, pentru toţi cei care au nevoie de ajutor, dar şi pentru toţi cei care vor să propună programe care pot sau ar trebui să fie implementate în sânul cumunităţii din care facem parte în lumina scopurilor pe care, în baza statutului său, le are asociaţia: 1. promovarea protecţiei categoriilor defavorizate, respectiv copii ai străzii şi alte persoane fără locuinţă, persoane cu deficienţe, bătrâni, femei abuzate, mame fără locuinţă şi copiii acestora, victime ale catastrofelor, precum şi toxicomani şi alcoolici, şi a altor persoane cu comportamente deviante şi desfăşurarea de activităţi concrete şi specifice acestor categorii sociale; 2. cunoaşterea, cercetarea şi promovarea patrimoniului cultural şi a valorilor moral-creştine prin diverse evenimente culturale şi sociale.

Începuturile sunt cel mai adesea timide şi, nu e mai puţin adevărat că entuziasmul începuturilor nu se confundă cu greutatea parcursului, dar poate avea o demnă oglindire mai ales în lumina plină de mulţumire a celui care a fost ajutat. Astfel în perioada Sfanţului şi Marelui Post al învierii Domnului se desfăşoară programul „Hristos a înviat, bucuria mea!", program ce urmăreşte ajutorul concret dat persoanelor şi familiilor care au nevoie de sprijinul semenilor pentru a sărbători în mod decent şi cu bucurie marele Praznic al învierii Domnului.Totul a fost posibil datorită râvnei şi dăruirii tuturor membrilor înscrişi până acum în asociaţie, care au bătut la fiecare uşă din cartierul Bogdan Vodă şi care, prin intermediul unui chestionar, au reuşit să identifice atât oamenii care au nevoie de ajutor, cât şi pe cei care vor să ajute. Chestionarul nu a urmărit altceva decât o mai bună cunoaştere a celor care sunt membri aceleiaşi comunităţi şi care prin ceea ce fac şi sunt ne pot semnala cum putem să trăim ca un „trup" plin de viaţă şi dispus să existe într-o armonie întreolaltă.

Tuturor celor care vor să ni se alăture sub diversitatea formelor pe care le au la îndemână le stăm la dispoziţie prin contul pe care asociaţia îl are deschis la BRD Baia Mare cu COD IBAN : RO31BRDE250SV22884372500, sau prin faptul că pot să ni se alăture ca membri activi sau membri susţinători ai asociaţiei. Putem fi contactaţi la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin dialog direct cu membrii asociaţiei la Biserica „Buna Vestire", str. Bogdan Vodă, nr. 7, unde există următorul program: Luni între orele 10-14; Miercuri între orele 14-18 şi Vineri între orele 10-14, iar persoanele de contact sunt: Crişan Eleonora - telefon: 0740-076344 sau Pr. Codrea Florin - telefon:0262-274294, 0745-251765 , care pot furniza toate informaţiile necesare despre activităţiile şi programele dezvoltate de asociaţie.
E o nouă posibilitate pe care putem să ne-o oferim împreună pentru a descoperi şi în acest fel că slujindu-ne unii pe alţii, Hristos ne va fi tuturor toate.

Preşedintele Asociaţiei MARTYRIA,

Pr. Drd. Codrea Florin