Pr Stelian Tofana  Marius Sima  Pr Florin CodreaReciprocitatea darului reprezintă condiţia întăririi relaţiilor dintre persoane. Doar împreună a dărui şi a primi formează premisele unui dialog de iubire între Dumnezeu şi om. Conştientizăm, oare, îndeajuns că viaţa este un dar de la Dumnezeu? Şi când începe, de fapt, viaţa? Ce spune Sfânta Scriptură despre valoarea vieţii? Răspunsurile la aceste întrebări s-au constituit într-un discurs lămuritor, cu ocazia conferinţei: "Ce mai înseamnă viaţa pentru omul de azi?", susţinută duminică, 26 martie, de la ora 17:30, la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, de către Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. 

Pr Stelian Tofana  ConferintaOrganizată de către Asociaţia "Maramureş pentru Viaţă şi Familie" şi Asociaţia Filantropică Cultural-Creştină "Martyria", cu arhierească binecuvântare şi sprijinul Preasfinţitului Părinte Iustin, episcop al Maramureşului şi Sătmarului, conferinţa menţionată a reprezentat un eveniment deosebit pentru oraşul Baia Mare, atât în ceea ce priveşte prestigiul oaspetelui nostru, cât şi din punct de vedere al tematicii abordate. Părintele Stelian Tofană este un om de cultură şi un erudit teolog, recunoscut atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional. Conferinţa „Ce mai înseamnă viaţa pentru omul de azi?” a fost un prilej de a reflecta la importanţa vieţii noastre, într-o lume în care valorile sunt relativizate.

Ca orice organism viu, o comunitate umană are, pe lângă dinamica existenţei imediate, atributul coagulării şi al unităţii de lucrare şi acţiune.Orice rană se vindecă într-un organism bine structurat prin aportul de elemente nutritive pe care întregul organism îl are atunci când simte nevoia lui. O comunitate creştină bine conturată se defineşte prin disponibilitatea şi dorinţa membrilor ei de a sprijini, de a ajuta pe oricare din cei care se află în situaţie limită sau fără perspective concrete în a-şi asigura traiul zilnic. 

Biserica, întemeiată virtual pe Cruce de către Mântuitorul Iisus Hristos, s-a "coagulat" prin sângele Lui devenind astfel un organism viu, Trupul mistic al lui Hristos Care este şi Capul său, în timp ce noi, toţi cei botezaţi în numele Sfintei Treimi suntem mădularele Lui în parte, fiecare cu virtuţile, dar şi cu neajnsurile sale, cu talanţii, dar şi cu neîmplinirile sale, cu visele, dar şi cu neputinţele sale. Dar împreuna lucrare a unui astfel de "trup" face ca fiecare mădular în parte prin lucrarea şi ajutorul celorlalţi să se ridice dacă este căzut, să se facă sănătos dacă este bolnav, să se bucure, chiar dacă l-a cuprins tristeţea, să nu rămână singur, chiar dacă aparent nu găseşte pe nimeni în jurul său, "Că după cum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au aceeaşi lucrare, tot aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos, şi fiecare ne suntem mădulare unii altora, având însă daruri felurite, după harul ce ni s-a dat: profeţie?: după măsura credinţei; slujbă?: slujind; învăţătură?:

Asociaţia Filantropică cultural-creştină "Martyria" are ca obiective:

 • Construirea unui complex social care să includă camere pentru cazare şi cabinete medicale pentru persoanele fără locuinţă, cele cu deficienţe, victime ale catastrofelor, femei abuzate şi întreţinerea acestui complex;
 • Asocierea cu alte persoane juridice sau fizice în vederea construirii şi întreţinerii complexului social;
 • Colaborarea cu alte asociaţii  sau  organizaţii  pentru protecţia categoriilor sociale defavorizate menţionate anterior în vederea realizării scopului Asociaţiei;
 • Desfâşurarea de activităţi specifice îngrijirii categoriilor sociale defavorizate: asigurarea de hrană, îmbrăcăminte, asistenţă medicală, asistenţă spirituală etc.


 1. CODREA GHEORGHE, cetăţean român, născut în Mun. Sighetu Marmaţiei; jud. Maramureş, domiciliat în Sighetu Marmaţiei. str. Valea Hotarului nr. 244. identificat cu CI seria MM nr. 275834, eliberată de Mun. Baia Mare la data de 18.01.2005, CNP 1490621241631,
 2. CODREA IOAN-FLORIN-ILIE, cetăţean român, născut în Mun. Sighetu Marmatiei. jud. Maramureş, domiciliat in Baia Mare, str. Mihai Eminescu. nr. 123, jud. Maramureş, identificat cu CI seria MM nr. 344959, eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 12.09.2006, CNP 1760821241631,
 3. SILAGHI AUGUSTIN-FĂNEL, cetăţean român, născut în Mun. Baia Mare. jud. Maramureş,