Scurt istoric al bisericii "Buna Vestire"

7 Mai 2000. Prea Sfinția Sa Justinian Chira Maramureșanul, un sobor de preoți, mulțime de credincioși, Baia Mare, strada Bogdan Vodă colț cu strada Bucovinei - se sfințește un nou loc pentru construirea unei biserici. Îndoieli, rețineri, bucurie sau exaltare, sentimente umane contradictorii, copleșite de nădejdea în Bunul Dumnezeu, Care binecuvântează și sfințește orice inițiativă umană care are ca scop apropierea de El, rugăciunea, comuniunea și mărturisirea credinței. Așa am simțit și noi, preot paroh Gheorghe Codrea și preot Drd. Florin Codrea înconjurați de oameni credincioși, jertfelnici și binevoitori, că avem privilegiul de a fi împreună în comuniune cu Dumnezeu și întreolaltă. Cu gândul și nădejdea în Dumnezeu, cu binecuvântarea și sub oblăduirea Lui, cu bucuria regăsirii printre niște oameni cărora parcă dintotdeauna le-am aparținut și pe care avem privilegiul de a-i îndruma duhovnicește în virtutea harului primit prin Sfânta Taină a Preoției, am pornit cu toții pe calea dăruirii și a jertfei pentru a zidii un sfânt locaș.

În anul 2001, luna iulie, s-a ridicat în imediata apropiere a șantierului o biserică de lemn în care ne-am

bucurat prin prezenţa noastră în rugăciune de o duhovnicească atmosferă de pace şi linişte sufletească, începând cu prima Sfantă Liturghie săvârşită pe data de 29 iulie 2001. Lucrările noii biserici au continuat fără întrerupere până la nivelul balcoanelor, astfel încât am avut bucuria ca, începând cu 23 noiembrie 2003, când s-a sfinţit noua biserică demisol de către P.S. Justinian şi Justin înconjuraţi de un mare sobor de preoţi din Baia Mare şi împrejurimi, avându-l alături pe pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, profesor al Facultăţii de Teologie din Cluj Napoca, invitaţi şi oaspeţi de seamă şi în prezenţa a peste 6000 de credincioşi, să ne regăsim în rugăciune şi slujire înaintea lui Dumnezeu.
Jertfa credincioşilor sfintei noastre biserici şi ajutorul membrilor Consiliului Parohial, ale Comitetului de femei şi disponibilitatea spre slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor din partea preoţilor au făcut ca aceste lucruri să se poată întâmpla prin binecuvantarea şi ajutorul lui Dumnezeu.
Rugăciune, comuniune, Sfinte taine, lacrimi şi jertfe, bucurie şi har de la Dumnezeu sunt tot atâtea exemple de trăire a celor din parohia Buna Vestire ce au avut ca reflex firesc realizările şi împlinirile de până acum. Cu aceaşi nădejde în Dumnezeu, cu aceaşi chemare către credincioşi avem credinţa că lucrurile se vor săvârşii în continuare astfle încât să avem tot timpul conştiinţa împlinirii continue a lucrării lui Dumnezeu în noi şi în jurul nostru .

Dumnezeu să ne ajute tuturor!