Florin Codrea - Firimituri de la altarul cuvântului.
Predici la Duminicile şi Sărbătorile de peste an
,
Editura Eikon, Bucureşti, 2015

Cartea de faţă este rodul unei bucurii născute din firimituri care îi conturează şi oglindesc întregul. O bucurie care s-a născut din împărtăşirea comună de Cuvântul şi harul lui Dumnezeu a unei familii, familia « Buna Vestire » din Baia Mare” – mărturiseşte autorul acesteia, Părintele Florin Codrea, preot slujitor la altarul parohiei băimărene mai sus menţionate.

Cartea pe care vă propunem să o lecturaţi, cu mintea şi cu inima deopotrivă, include predici rostite de către Pr. Dr. Florin Codrea pe parcursul anului 2013, în Duminici şi Sărbători, de la amvonul Bisericii „Buna Vestire” din Baia Mare. Apariţia editorială a acestei cărţi aduce, în rândul credincioşilor, o bucurie cu atât mai mare, cu cât reprezintă cel de-al doilea volum de predici aparţinând părintelui Florin Codrea, primul fiind publicat în anul 2007.  

Predicile cuprinse în volumul prezentat se evidenţiază prin: rigurorizate, frecvente referinţe scripturistice, numeroase explicaţii pertinente ale pericopelor evanghelice la care se face referire, pilde elocvente, cu rol moralizator. De asemenea, nu lipsesc desele exemplificări desprinse din domeniile: literar, ştiinţific sau artistic. Toate elementele amintite conferă textelor o notă aparte, fiind îmbrăcate într-un veşmânt al oralităţii. Astfel alcătuite, izvorâte dintr-o inimă iubitoare şi dornică de mântuire a oilor ce i-au fost date spre păstorire, predicile părintelui Florin Codrea sunt menite să se constituie, pentru cei ce le ascultă şi le fac lucrătoare în vieţile lor, într-o adevărată hrană spirituală, esenţială pentru supravieţuirea sufletească, pentru că „nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.” (Mt. 4,4)

Daniela Onţ